1. Co mierzy wskaźnik AHI/RDI?

2. Jakiego odsetka mężczyzn w Polsce dotyczy obturacyjny bezdech senny?

3. Co jest czynnikiem ryzyka obturacyjnego bezdechu sennego?

4. Co świadczy o OBS?

Dziękujemy za udział w szkoleniu

Wynik:

4 / 4