Stan kliniczny

ACE-I (np. Cilan)
I RZUTII RZUT

ACE-I
np.Cilan
DT BB dhp CA ndhp CA ARB AA DP MD
Przerost lewej komory serca I I
Choroba niedokrwienna serca I 1 I II A II B II C 2 II D
Niewydolność serca I II I 3 II C 4 II II
Migotanie przedsionków utrwalone I I
Tachyarytmie I
Tętniak aorty I
Miażdżyca tętnic kończyn dolnych I I
Przebyty udar II I 5 I
Zespół metaboliczny I II II I
Cukrzyca I 6 II 5 II I
Pacjent z powikłaniami sercowo-naczyniowymi i metabolicznymi I 6 II C 7
Hiperurykemia//Dna moczanowa I I
Nadciśnienie u osób w podeszłym wieku II I I II
Nadciśnienie u osób po 80. rż. II I 8
Izolowane nadciśnienie skurczowe II I I II
Albuminuria//białkomocz I II 9 II I
Przewlekła choroba nerek cukrzycowa/niecukrzycowa I I
Niewydolność nerek I I II
Ciąża II 10 II 11 II 12 I
Zaburzenia potencji I II 13 II I
Astma oskrzelowa/przewlekła obturacyjna choroba płuc I I
Jaskra I
Przerost lewej komory serca I I
Choroba niedokrwienna serca I 1 I II A II B II C 2 II D
Niewydolność serca I II I 3 II C 4 II II
Miażdżyca tętnic kończyn dolnych I I
Zespół metaboliczny I II II I
Cukrzyca I 6 II 5 II I
Pacjent z powikłaniami sercowo-naczyniowymi i metabolicznymi I 6 II C 7
Hiperurykemia//Dna moczanowa I I
Albuminuria//białkomocz I II 9 II I
Przewlekła choroba nerek cukrzycowa/niecukrzycowa I I
Niewydolność nerek I I II
Zaburzenia potencji I II 13 II I
Migotanie przedsionków utrwalone I I
Tachyarytmie I
Tętniak aorty I
Przebyty udar II I 5 I
Nadciśnienie u osób w podeszłym wieku II I I II
Nadciśnienie u osób po 80. rż. II I 8
Izolowane nadciśnienie skurczowe II I I II
Ciąża II 10 II 11 II 12 I
Astma oskrzelowa/przewlekła obturacyjna choroba płuc I I
Jaskra I
Przebyty udar II I 5 I
Nadciśnienie u osób w podeszłym wieku II I I II
Nadciśnienie u osób po 80. rż. II I 8
Izolowane nadciśnienie skurczowe II I I II
Przerost lewej komory serca I I
Choroba niedokrwienna serca I 1 I II A II B II C 2 II D
Niewydolność serca I II I 3 II C 4 II II
Migotanie przedsionków utrwalone I I
Tachyarytmie I
Tętniak aorty I
Miażdżyca tętnic kończyn dolnych I I
Zespół metaboliczny I II II I
Cukrzyca I 6 II 5 II I
Pacjent z powikłaniami sercowo-naczyniowymi i metabolicznymi I 6 II C 7
Hiperurykemia//Dna moczanowa I I
Albuminuria//białkomocz I II 9 II I
Przewlekła choroba nerek cukrzycowa/niecukrzycowa I I
Niewydolność nerek I I II
Ciąża II 10 II 11 II 12 I
Zaburzenia potencji I II 13 II I
Astma oskrzelowa/przewlekła obturacyjna choroba płuc I I
Jaskra I
I — lek pierwszego wyboru,  II — lek drugiego wyboru w terapii skojarzonej,  A — przy objawach dławicowych,  B — przy nietolerancji BB,  C — przy nietolerancji ACE-I,  D — po zawale serca,  1 — preferowany perindopril, ramipril, zofenopril,  2 — preferowany telmisartan i walsartan,  3 — tylko karwedilol, bisoprolol, metoprolol XR/CR, nebiwolol4 — preferowany kandesartan i walsartan,  5 — preferowany indapamid,  6 — preferowany perindopril, ramipril,  7 — telmisartan ma status I,  8 — tylko indapamid,  9 — preferowana lerkanidipina,  10 — preferowany labetalol (trudno dostępny w Polsce), z innych BB tylko metoprolol11 — tylko nifedipina (preferowana o przedłużonym uwalnianiu)12 — tylko werapamil,  13 — tylko nebiwolol,  DT — diuretyki tiazydowe/tiazydopodobne;,  BB — b-adrenolityki;,  dhp CA — dihydropirydynowi antagoniści wapnia;,  ndhp CA — niedihydropirydynowi antagoniści wapnia;,  ACE-I — inhibitory konwertazy angiotensyny;,  ARB — leki blokujące receptor angiotensyny AT1;,  AA — antagoniści aldosteronu;,  DP — diuretyki pętlowe;,  MD — metyldopa,  

* SPC powinien zawierać dwa leki I wyboru lub lek I wyboru i lek II wyboru za wyjątkiem niewskazanych połączeń ACE-I + ARB i BB + ndhp CA (SPC nie występuje)