MATERIAŁY EDUKACYJNE

Najnowsze artykuły

Avastart plus Leczenie samoistnego nadciśnienia tętniczego. Produkt leczniczy Avasart Plus jest wskazany do stosowania u osób dorosłych, u których ciśnienie tętnicze nie jest odpowiednio kontrolowane podczas monoterapii amlodypiną lub walsartanem. WSKAZANIA DO STOSOWANIA: wyświetl Diuresin Nadciśnienie tętnicze pierwotne, w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi. WSKAZANIA DO STOSOWANIA: wyświetl Avasart Nadciśnienie tętnicze:
Leczenie samoistnego nadciśnienia tętniczego.

Niewydolność serca:
Leczenie dorosłych pacjentów z objawową niewydolnością serca, gdy inhibitory ACE nie są tolerowane, lub u pacjentów nietolerujących beta-adrenolityków jako terapia wspomagająca leczenie inhibitorami ACE wówczas, gdy nie można zastosować antagonistów receptora mineralokortykoidowego (patrz punkty 4.2, 4.4, 4.5 i 5.1 ChPL).
WSKAZANIA DO STOSOWANIA: wyświetl
Setal MR Trimetazydyna jest wskazana u dorosłych w terapii skojarzonej w objawowym leczeniu pacjentów ze stabilną dławicą piersiową, u których leczenie przeciwdławicowe pierwszego rzutu jest niewystarczające lub nie jest tolerowane. WSKAZANIA DO STOSOWANIA: wyświetl Aldan Nadciśnienie tętnicze

Stabilna dławica piersiowa

Naczynioskurczowa dłąwica piersiowa (angina Prinzmetala)
WSKAZANIA DO STOSOWANIA: wyświetl
Cilan Nadciśnienie tętnicze:
leczenie nadciśnienia tętniczego

Przewlekła niewydolność serca:
Leczenie przewlekłej niewydolności serca.
WSKAZANIA DO STOSOWANIA: wyświetl
Ivab Leczenie objawowe przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej u osób dorosłych z chorobą niedokrwienną serca, z prawidłowym rytmem zatokowym oraz z częstością akcji serca ≥ 70 skurczów na minutę.

Leczenie przewlekłej niewydolności serca klasy II do IV według skali NYHA, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z rytmem zatokowym, u których częstość akcji serca wynosi ≥ 75 skurczów na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z beta-adrenolitykiem lub gdy leczenie beta-adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane (patrz punkt 5.1).
WSKAZANIA DO STOSOWANIA: wyświetl
PRODUKTY Zapewniamy pacjentom sprawdzone i wysokiej jakości produkty stosowane w leczeniu zaburzeń sercowo-naczyniowych.